Dbamy o Twój spokój
tel. +48 22 295 80 50

Program ”RECEPTA”

Program ”RECEPTA”

W odpowiedzi na sygnały otrzymywane od lekarzy i lekarzy dentystów w kwestii ryzyk wynikających z wejścia w życie Zarządzenia Prezesa NFZ 38/2012/DGL , APRIL Polska Medbroker przygotował program ubezpieczeniowy, który w zakresie warunków obejmuje:

  • pokrycie kar umownych wynikających z decyzji NFZ, w tym praw regresowych pracodawcy w stosunku do zatrudnionego lekarza i lekarza dentysty
  • pokrycie szkody dochodzonej przez NFZ na drodze postępowania sądowego finansowanie prawnej ochrony i reprezentacji lekarza i lekarza dentysty w sporze z NFZ
  • bezpłatne korzystanie z Centrum Informacji Prawnej przez lekarza i lekarza dentysty w kwestiach dotyczących stosunków z NFZ (opinie, procedury kontroli, akty prawne, wzory pism i dokumentów, itp.)

Program jest oparty na systemie indywidualnego ubezpieczenia, lekarz lub lekarz dentysta zachowuje dobrowolność przystąpienia do programu.

Warunki Ubezpieczenia
Organizator
APRIL Polska Medbroker

Załącznik

Data publikacji: 2014-12-02 09:09:00