Dbamy o Twój spokój
tel. +48 22 295 80 50

Procedura przystąpienia

W celu zawarcia ubezpieczenia w na warunkach Programu "RECEPTA" należy:

Krok 1

Bezpośrednio skontaktować się z APRIL Polska Medbroker Sp. z o.o.
APRIL Polska Medbroker Sp. z o.o., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa
tel. +48 22 295 80 50
tel. +48 22 295 80 51
fax +48 22 295 80 52
e-mail: centrala.medbroker@pl.april.com

Krok 2

Wypełnić deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia:
pisemnie i przesłać fax: (22) 295 80 50, e-fax: (22) 295 80 52

Wzór deklaracji do pobrania

Krok 3

Otrzymanie certyfikatu (polisy) ubezpieczenia.

Krok 4

Opłacenie składki na konto wskazane na certyfikacie (polisie) ubezpieczenia

Uwaga:

W przypadku gdy lekarz nie jest klientem APRIL Polska Medbroker Sp. z o.o., niezbędne jest dodatkowo wypełnienie i przesłanie pełnomocnictwa fax: (22) 295 80 50, e-fax: (22) 295 80 52

Wzór w załączeniu

Data publikacji: 2014-12-08 08:03:05