Dbamy o Twój spokój
tel. +48 22 295 80 50

Program FINANCIAL SUPPORT DOCTORS

INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotem programu jest wypłata zasiłku dziennego za każdy dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim w następstwie:

  1. Wypadku środka transportu: komunikacyjny, lotniczy, morski, kolejowy
  2. Obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia w wyniku czynu niedozwolonego w rozumieniu art. 156 i 157 KK

Program obejmuje zdarzenia, które powstały podczas wykonywania pracy, podczas drogi do/z pracy oraz w życiu prywatnym (ochrona całodobowa).

 

WARUNKI UBEZPIECZENIA

Data publikacji: 2016-11-28 10:15:41