Dbamy o Twój spokój
tel. +48 22 295 80 50

Niezbędnik podróżniczy dla lekarzy i lekarzy dentystów

Data publikacji: 2014-06-12 13:29:11 | Medsukces.pl

Przed wyjazdem za granicę, prywatnym lub służbowym, warto mieć odpowiednie ubezpieczenie. Doctor’s Travel Card jest ubezpieczeniem adresowanym do lekarzy i lekarzy dentystów.

Przed wyborem polisy ubezpieczeniowej dobrze jest zorientować się, jaką ochronę proponuje nam dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Czy tylko podstawowe ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), czy również rozszerzenie za podobną składkę. Czy obejmuje tylko wyjazdy prywatne czy także służbowe? Na jaką sumę jest ubezpieczenie i na jaki okres? Czy jest łatwy dostęp do pomocy w razie zagrożenia zdrowia i życia?

PODRÓŻNA KARTA UBEZPIECZENIOWA DLA LEKARZY

Doctor’s Travel Card – to karta, która jest programem ubezpieczeniowo-rabatowym, adresowanym do lekarzy i lekarzy dentystów od lat sześciu do sześćdziesięciu, mówiąc symbolicznie. To istotna informacja, ponieważ ubezpieczenia pod postacią kart są przeważnie oferowane osobom, które nie ukończyły dwudziestego szóstego roku życia.

Oprócz standardowych kosztów leczenia za granicą i NNW karta zapewnia lekarzowi ochronę, gdy:

 • przydarzy mu się wypadek w trakcie uprawiania turystyki kwalifikowanej,
 • jest w podróży prywatnej lub służbowej,
 • nastąpi u niego zaostrzenie objawów chorób przewlekłych.

Karta Doctor’s Travel Card jest ważna cały rok. Składka za ubezpieczenie jest najbardziej konkurencyjna, gdy lekarz lub lekarz dentysta przebywa za granicą więcej niż 14 dni.

JAKIEGO RODZAJU UBEZPIECZENIE ZAPEWNIA DOCTOR’S TRAVEL CARD?

 1. Ubezpieczenie kosztów leczenia i organizacji transportu.
 2. Ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwań.
 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 5. Organizację świadczeń z zakresu moto-assistance.
 6. Pakiet obejmuje ryzyko związane z uprawianiem turystyki kwalifikowanej, czyli wypoczynku połączonego z rekreacją i amatorskim uprawianiem sportu.
 7. Pomoc w podróży.
 8. Możliwość dokupienia rozszerzenia o wyjazdy do USA i Kanady.

CENTRUM POMOCY

Oprócz ochrony ubezpieczeniowej posiadacze karty mają dostęp do całodobowego Centrum pomocy. Zakres usług  realizowanych w ramach pakietu Doctor’s Travel Card przez Centrum pomocy:

 1. usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia – Centrum pomocy na życzenie posiadacza pakietu zorganizuje usługę usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia poprzez usunięcie w pojeździe przyczyny, która uniemożliwiła dalszą jazdę;
 2. holowanie pojazdu – Centrum pomocy na życzenie posiadacza pakietu zorganizuje usługę holowania pojazdu oraz/ lub transportu osób z miejsca unieruchomienia pojazdu do miejsca docelowego, wskazanego przez uprawnionego posiadacza pakietu;
 3. organizacja samochodu zastępczego – Centrum pomocy na życzenie posiadacza pakietu sprawdzi dostępność i dokona wstępnej rezerwacji samochodu w wypożyczalni pojazdów.
 4. pomoc tłumacza –Centrum Pomocy zorganizuje telekonferencję w jednym z wymienionych języków: angielski, francuski, rosyjski – wyłącznie dla zdarzeń zaistniałych poza terytorium RP i związanych z pojazdem posiadacza pakietu.

SUMY UBEZPIECZENIA

Sumy ubezpieczenia stanowią górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela i ustalone są w złotych polskich.

 1. Ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu (KL)- 260 000 PLN na wszystkie zdarzenia oraz 150 000 PLN na pojedyncze zdarzenie; ubezpieczenie kosztów leczenia w zakresie wynikającym z zaostrzenia się następstw chorób przewlekłych – 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
 2. Pomoc w podróży.
 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – 15 000 PLN.
 4. Ubezpieczenie kosztów rehabilitacji na terenie Polski – 500 PLN.
 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – 100 000 PLN.

Okres ubezpieczenia w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia następnego po wykupieniu DOCTOR’s TRAVEL CARD.

Autor: Agnieszka Curlej, APRIL Polska Medbroker

Źródło: http://medsukces.pl/niezbednik-podrozniczy-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow