Dbamy o Twój spokój
tel. +48 22 295 80 50

Co robić w obliczu lawiny roszczeń pacjentów?

Data publikacji: 2014-05-26 17:47:36 | Medsukces.pl

Analiza danych firmy APRIL Polska Medbroker wykazała, że nastąpił wzrost liczby roszczeń kierowanych do lekarzy. W pierwszym kwartale 2014 roku było ich o 50% więcej niż w tym samym okresie 2013 roku.

Nie wszyscy lekarze biorą pod uwagę możliwość popełnienia przez siebie błędów w sztuce lekarskiej, choć pacjenci coraz częściej kierują w stosunku do nich roszczenia finansowe. Ma to związek, m.in. z niechęcią Polaków do zabezpieczania się przed złymi zdarzeniami, w tym do ubezpieczania się. Na podstawie badania pt. „Postawy Polaków wobec niecodziennych zdarzeń losowych”, opublikowanego w czerwcu 2013 r., CBOS sformułował opinię, że „potrzeba wykupienia ubezpieczenia jest silnie skorelowana z odczuwaniem niepokoju związanego z danym zagrożeniem.”

ŚWIADOMOŚĆ PACJENTÓW CORAZ WIĘKSZA

Według obserwacji wzrost roszczeń pacjentów kierowanych do lekarzy spowodowany jest ich większą świadomością, do czego w dużej mierze przyczyniły się media, które informują o przypadkach błędów lekarzy. Mają na to wpływ także aktywne działania kancelarii odszkodowawczych wśród pacjentów. Wzrastająca liczba roszczeń pacjentów powoduje zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej u lekarzy. Jednak niektórzy w dalszym ciągu traktują OC jak podatek i nie analizują ryzyka. Wysokość sumy gwarancyjnej obowiązkowego OC może być niewystarczająca w wypadku dużych roszczeń pacjentów.

Kwota na jedno zdarzenie w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą – wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku – została ustalona w wysokości 75 000 euro (ok. 315 000 zł) na jedno zdarzenie medyczne w okresie ubezpieczenia. Ponieważ kwoty roszczeń pacjentów są coraz większe, coraz częściej zdarza się, że znaczenie przewyższają kwotę sumy obowiązkowego ubezpieczenia lekarzy na jedno zdarzenie.

W dobrowolnym OC istnieje możliwość wyboru sum gwarancyjnych od 100 000 zł do  1 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

ROSZCZENIA NIE ZAWSZE OCZYWISTE

Coraz częściej roszczenia w stosunku do lekarzy dotyczą przypadków wymagających skomplikowanego i długotrwałego oraz kosztownego przeprowadzenia procesu dowodowego, ponieważ nie są oczywistymi błędami lekarskimi.

Na przykład jeden z pacjentów wniósł o zadośćuczynienie i wezwał do zapłaty lekarza anestezjologa, który znieczulał go do zabiegu. Przed operacją, zgodnie z procedurami, został oceniony stan pacjenta, który wypełnił ankietę przedoperacyjną, sprawdzono sprawność sprzętu i stanowiska znieczulenia. Intubacja okazała się jednak nieoczekiwanie trudna, w związku z tym wdrożono rutynowy sposób postępowania w takiej sytuacji. W trakcie zabiegu pacjent był stabilny, a jego parametry życiowe w normie. Dopiero w trakcie wybudzania nastąpiły komplikacje w postaci niewydolności oddechowej. Pacjent został skierowany do oddziału intensywnej terapii, gdzie wdrożono natychmiast postępowanie mające na celu poprawę jego stanu. Niestety nie odniosło to spodziewanego rezultatu. Pacjent doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu, w pozwie zarzucił lekarzowi liczne błędy. Lekarz nie poczuwa się do błędu diagnostycznego, twierdząc, że wykonał zabieg w sposób zgodny z aktualnym stanem wiedzy i standardami stosowanymi w takich procedurach. Pacjent wystąpił z roszczeniem o zadośćuczynienie na kwotę blisko 1300 000 zł oraz o miesięczną rentę.

Inny przypadek dotyczy roszczeń pacjenta, obwiniającego lekarza za błędną diagnozę i przepisanie leków, które, według niego, spowodowały ciężką niewydolność serca i konieczność przeszczepu. Roszczenie pacjenta to 600 000 zł.

Zwiększeniem sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC powinni interesować się zwłaszcza lekarze o specjalnościach zabiegowych, takich jak chirurgia, ginekologia, anestezjologia, ortopedia, neonatologia – tych, które należą do grupy wysokiego ryzyka.

Autor: Agnieszka Curlej, APRIL Polska Medbroker

Źródło: http://medsukces.pl/co-robic-w-obliczu-lawiny-roszczen-pacjentow