Dbamy o Twój spokój
tel. +48 22 295 80 50

Historia

We wrzesniu 2008 r. Medbroker Sp. z o.o. (jako spółka zależna od APRIL OGB) stała się częścią APRIL GROUP w ramach międzynarodowej strategii rozwoju tej grupy, która:

  • z wielkimi sukcesami działa we Francji od ponad 20 lat,
  • jest  notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Paryżu,
  • zakończyła rok 2007 rok w  obrotach 736 milionów euro.

2015

  • APRIL Polska Medbroker sp. z o. o., wprowadził jako pierwszy na rynku program grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów finansowyany przez Okręgową Izbę Lekarską.

2013

  • zmiana nazwy firmy na APRIL Polska Medbroker Sp. z o. o.

2008

  • Większościowy pakiet udziałów obejmuje Ogólnopolska Grup Brokerska Sp. z o.o., wchodząca w skład  APRIL GROUP. Pozostałymi udziałowcami są Naczelna Izba Lekarska i Okręgowe Izby Lekarskie.

2006

  • Naczelna Izba Lekarska nabywa większościowy pakiet udziałów od Okręgowej Izby Lekarskiej. Spółka kontynuuje działalność w zakresie ubezpieczeń dla środowisk medycznych.

2002

  • Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, mając na uwadze reprezentowanie interesów środowiska medycznego, powołuje Medbroker Spółkę z o.o., która prowadzi działalność brokerską.
  • W początkowym etapie Spółka oferuje produkty ubezpieczenia lekarzy, sukcesywnie rozszerzając zakres działania o kolejne grupy zawodów medycznych, oferując coraz bogatszy wachlarz ubezpieczeń.

Data publikacji: 2014-12-02 09:02:53