Dbamy o Twój spokój
tel. +48 22 295 80 50

Partnerzy

We współpracy z Partnerami, zespół APRIL Polska Medbroker jest gotowy do:

 1. organizacji ubezpieczeń indywidualnych, programów indywidualnych, branżowych,
 2. wyceny składników majątku dla celów ubezpieczeniowych,
 3. sporządzanie technicznych ekspertyz i technicznych analiz ocen ryzyka,
 4. organizacji usług rzeczoznawczych w procesie likwidacji szkód.
 5. organizacji usług Assistance:
  • komunikacyjnych
  • medycznych
  • technicznych
 6. prowadzenia zastępstwa prawnego w zakresie:
  • prawa spółek i transakcji handlowych
  • rynku papierów wartościowych
  • rozwiązywania sporów
  • prawa ubezpieczeń i reasekuracji
  • prawa budowlanego
  • prawa farmaceutycznego

Data publikacji: 2014-12-02 09:04:34