Dbamy o Twój spokój
tel. +48 22 295 80 50

Medbroker

Zespół APRIL Polska Medbroker profesjonalnie oferuje:

  1. badanie prawidłowości i poprawności zawartych umów ubezpieczenia,
  2. identyfikacje i ocenę ryzyk i zagrożeń wynikających z prowadzonej działalności,
  3. planowanie i organizację polityki ochrony ubezpieczeniowej,
  4. analizy porównawcze ofert Ubezpieczycieli wraz z rekomendacją najkorzystniejszej propozycji,
  5. przygotowywanie projektów dokumentów ubezpieczenia, wdrażanie programów,
  6. sprawowanie nadzoru nad wykonaniem umów ubezpieczenia,
  7. raportowanie realizacji programów, przygotowywanie statystyk szkodowych,
  8. administrowanie dokumentami ubezpieczeniowymi, prowadzenie bazy danych,
  9. reprezentowanie lub merytoryczny nadzór w procesie likwidacji szkód,
  10. szkolenia z zakresu prawa ubezpieczeniowego oraz procesu likwidacji szkód, przygotowywanie instrukcji i procedur.

Data publikacji: 2014-12-02 09:06:45