Dbamy o Twój spokój
tel. +48 22 295 80 50

HIV/WZW

INFORMACJE OGÓLNE

W ramach ubezpieczenia NNW, zakres świadczeń obejmuje:

  1. Świadczenie z tytułu śmierci,
  2. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  3. Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  4. Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP,
  5. Świadczenie za leczenie uciążliwe,
  6. Usługi powypadkowe typu assitance na terytorium RP.

W ramach ubezpieczenia z tytułu zakażeń HIV i WZW, zakres świadczeń obejmuje:

  1. zwrot kosztów leczenia powstałego na skutek ekspozycji na materiał zakaźny w tym przeprowadzenie konsultacji lekarskich i wykonanie badań na obecność wirusów HIV/WZW oraz zastosowania kuracji antyretrowirusowej,
  2. świadczenie jednorazowe z tytułu zakażenia wirusem WZW.
  3. świadczenie jednorazowe z tytułu zakażenia wirusem HIV.

Załączniki do pobrania:

 

Sumy ubezpieczenia:

Zakres ubezpieczeniaWariant I
suma ubezpieczenia
Wariant II
suma ubezpieczenia
NNW 10.000 10.000
Koszty leczenia 10.000 10.000
Świadczenie jednorazowe w przypadku zakażenia WZW 20.000 50.000
Świadczenie jednorazowe w przypadku zakażenia HIV 20.000 50.000

 

Data publikacji: 2016-02-12 10:03:29