Dbamy o Twój spokój
tel. +48 22 295 80 50

HIV/WZW – ubezpieczenie na wypadek ekspozycji i zakażenia HIV/WZW

INFORMACJE OGÓLNE

W ramach ubezpieczenia NNW, zakres świadczeń obejmuje:

  1. Świadczenie z tytułu śmierci,
  2. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
  3. Rozszerzeniem zakresu o ryzko zawału serca i udarów mózgu

W ramach ubezpieczenia z tytułu zakażeń HIV i WZW, zakres świadczeń obejmuje:

  1. zwrot kosztów leczenia powstałego na skutek ekspozycji na materiał zakaźny w tym przeprowadzenie konsultacji lekarskich i wykonanie badań na obecność wirusów HIV/WZW oraz zastosowania kuracji antyretrowirusowej,
  2. świadczenie jednorazowe z tytułu zakażenia wirusem WZW.
  3. świadczenie jednorazowe z tytułu zakażenia wirusem HIV.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 2019-11-27 12:58:10