Dbamy o Twój spokój
tel. +48 22 295 80 50

Nota prawna

Znaki towarowe zawarte w witrynie www.pl.april.com, na pozostałych witrynach Spółek Grupy APRIL w Polsce, a także cała zawartość serwisu są chronione polskim prawem. Właścicielem praw autorskich do stron, znaków towarowych i innych informacji są: APRIL Polska Assistance Sp. z o.o., APRIL Polska Service Sp. z o.o., APRIL Polska Broker Sp. z o.o., APRIL Polska Medbroker Sp. z o.o. oraz APRIL Polska Centrum Likwidacji Szkód Sp. z o.o.

Wykorzystanie niniejszej witryny przez osoby trzecie (w szczególności pobieranie, rozpowszechnianie i modyfikowanie zawartości), wymaga uprzedniej pisemnej zgody właściwej Spółki. Nie dotyczy to jednak pobierania materiałów do prywatnych, niekomercyjnych celów, z zastrzeżeniem, że pobrane treści powinny być opatrzone informacją o ich pochodzeniu i o prawach autorskich.

Niniejszy serwis prowadzony jest w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo dowolnej modyfikacji zawartości witryny, bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty lub koszty poniesione w związku z niniejszym serwisem oraz z jego użytkowaniem. Niniejsza witryna zawiera odnośniki do innych serwisów. Wykluczamy odpowiedzialność za treść, funkcjonowanie oraz ochronę danych osobowych w odniesieniu do nich. Powyższe nie dotyczy serwisów, których właścicielem jest APRIL Polska Assistance Sp. z o.o., APRIL Polska Service Sp. z o.o., APRIL Polska Broker Sp. z o.o., APRIL Polska Medbroker Sp. z o.o. oraz APRIL Polska Centrum Likwidacji Szkód Sp. z o.o. Nie przejmujemy na siebie również odpowiedzialności za wszelkie szkody lub wirusy, które mogą zainfekować komputer w związku z korzystaniem z serwisu.

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Podczas korzystania przez z niniejszego serwisu, mogą zostać zarejestrowane takie informacje, jak np.: adres IP, nazwa domeny najwyższego poziomu (np. .com, .gov, itp.), data i godzina wizyty, strony, które Państwo odwiedzili w trakcie swojej wizyty, a także rodzaj przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Zebrane dane wykorzystujemy wyłącznie w celach statystycznych, oraz dla optymalizacji naszych witryn. Dane nie są wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych użytkowników, ani nie są łączone z informacjami, które umożliwiłyby taką identyfikację.

Niektóre części serwisu mogą wymagać podania danych osobowych. Podanie danych ich jest dobrowolne. Przetwarzanie udostępnione dane osobowe odbywa się zgodnie z przepisami polskiego prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. RP 02.101.926 z późn. zm.), jedynie w celu marketingowym. Użytkownikom przysługuje dostęp do swoich danych, prawo do ich aktualizacji, w tym do usunięcia.

Data publikacji: 2014-12-02 09:32:03