Dbamy o Twój spokój
tel. +48 22 295 80 50

Wsparcie prawne

I. Wsparcie prawne

Kontakt

od poniedziałku do niedzieli, w godz. 9 – 21, pod numerem telefonu: (22) 568-98-97
adresem e-mail: lex@coris.com.pl lub medbroker@coris.pl

W pozostałych godzinach Centrum zapewnia możliwość pozostawienia informacji o zaistnieniu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Zadaniem Centrum jest udzielanie ubezpieczonym lekarzom bezpłatnej usługi obejmującej miedzy innymi:

 • informacji prawnych w zakresie ogólnych zasad odpowiedzialność cywilnej oraz procedurach i przebiegu procesu odszkodowawczego.
 • informacji o warunkach ogólnych i warunkach szczególnych ubezpieczeń. 

Procedura i zasady obsługi przez Centrum Informacji Prawnej APRIL Polska Medbroker

 1. Lekarz dzwoni do Centrum lub przesyła zapytanie e-mailem.
 2. Doradca Centrum poznaje problem Lekarza.
 3. Wszystkie rozmowy z Lekarzem są nagrywane i przechowywane.
 4. Jeśli zapytanie wykracza poza zakres obsługi przez Centrum, świadczenie usługi zostaje zakończone. Doradca informuje Lekarza, iż takie zapytanie nie może być obsłużone w ramach tej oferty i że skontaktuje się z Lekarzem bezpośrednio przedstawiciel APRIL Polska Medbroker.
 5. Jeżeli sprawa wymagać będzie kilku kontaktów z Lekarzem, każdorazowo Doradca umawia się na taki kontakt  i podejmuje go pod wskazanym do kontaktu numerem telefonu w terminie ustalonym z Lekarzem, każdy kontakt odnotowywany jest w raporcie.
 6. W kontaktach z Lekarzem, Doradca dąży do ograniczenia przesyłania dokumentów do Centrum.
 7. Jeśli przesłanie dokumentu przez Lekarza jest konieczne i warunkuje właściwe doradztwo wówczas Lekarz proszony jest o jego przesłanie. Każdorazowo otrzymanie takiego dokumentu odnotowywane jest w raporcie z datą otrzymania, a sam dokument archiwizowany jest łącznie ze sprawą Lekarza.
 8. Jeśli natomiast w drodze doradztwa następuje przesłanie Lekarzowi z Centrum dokumentów, wówczas w raporcie odnotowany zostaje rodzaj i termin przesłanego dokumentu oraz adres e-mail, adres korespondencyjny lub nr faxu, na który taki dokument został przesłany.
 9. Każdy kontakt Lekarza z Centrum jest odnotowany w systemie.
 10. Usługi Centrum Informacji Prawnej APRIL Polska Medbroker są bezpłatne dla ubezpieczonego Lekarza, w ramach pośrednictwa APRIL Polska Medbroker Sp. z o.o.

II. Reprezentacja Prawna Lekarza

Kontakt

Adres siedziby: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa tel. kontaktowe: +48 22 295-80-50, fax: +48 22 295-80-52
e-mail: centrala.medbroker@pl.april.com

Wyspecjalizowana Kancelaria Prawna, świadcząca dla ubezpieczonego Lekarza obsługę prawną w zakresie prawa ubezpieczeniowego, rozwiązywania sporów, reprezentacje lekarza w postępowaniu ugodowym, sądowym lub odszkodowawczym.

Koszty obsługi prawnej prowadzonej przez Kancelarie Prawną są ustalone z kancelarią, koszty obniżają sumę gwarancyjną, określane są od wysokości roszczenia i wynoszą z tytułu prowadzenia zastępstwa prawnego, w wszystkich instancjach:

 

  Wysokość roszczenia w zł  

PL

Od

Do
Honorarium zryczałtowane
za wszyskie I i II instancję
(kwoty netto)
1   20 000 zł 2 000 zł
2 20 001 zł 50 000 zł 3 000 zł
3 50 001 zł 200 000 zł 4 500 zł
4 200 001 zł   9 000 zł

w/w koszty nie obejmują opłat sądowych oraz administracyjnych.

Data publikacji: 2014-12-05 09:00:01