Dbamy o Twój spokój
tel. +48 22 295 80 50

Zawieranie ubezpieczenia

Dla lekarzy obsługiwanych dotychczas przez APRIL Polska Medbroker, w przypadku wznowienia ubezpieczeń, lub chęci zawarcia 
nowych ubezpieczeń, możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia przez: tel.: (22) 295 80 50, 295 80 51, lub e-mail: lekarz.medbroker@pl.april.com, lub zgodnie z poniższą procedurą.

1. ZLECENIE/PEŁNOMOCNICTWO

Możliwości pozyskania zlecenia/pełnomocnictwa:

  1. wydrukowanie z niniejszej strony Zlecenie/Pełnomocnictwo
  2. pobranie druku zlecenia/pełnomocnictwa  w siedzibie APRIL Polska Medbroker Sp. z o.o., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, Polska, tel. +48 22 295 80 50, 295 80 51; fax: +48 22 295 80 52; e-mail: centrala.medbroker@pl.april.com

          lub w Punkcie obsługi Lekarza APRIL Polska Medbroker sp. z o. o. ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa tel. 508 504 318; 508 725 727

2. MOŻLIWOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA:

  • osobiście w siedzibie APRIL Polska Medbroker sp. z o. o.  ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, lub w Punkcie obsługi Lekarza APRIL Polska Medbroker sp. z o. o. ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa
  • telefonicznie nr tel. + 48 22 295 80 50, 295 80 51 fax. + 48 22 295 80 52, tel. 508 504 318; 508 725 727
  • e-mailem: lekarz.medbroker@pl.april.com

3. OPŁACANIE SKŁADKI W WYSOKOSCI WŁAŚCIWEJ DLA WYBRANEGO UBEZPIECZENIA

Składka płatna przelewem po otrzymaniu polisy pocztą e-mail bezpośrednio na konto PZU, w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej

4. DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW

  1. e-mailem lekarz.medbroker@pl.april.com
  2. faks +48 22 295 80 52
  3. pocztą
  4. bezpośrednio w siedzibie APRIL Polska Medbroker - ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa lub  w Punkcie obsługi Lekarza APRIL Polska Medbroker sp. z o. o. ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa

5.OTRZYMANIE DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIA

Polisa jest wysyłana pocztą email na wskazny adres Lekarza, lub pocztą tradycyjną na wniosek ubezpieczonego Lekarza .

Dokumenty do pobrania:

 

Data publikacji: 2014-12-05 09:57:44