Dbamy o Twój spokój
tel. +48 22 295 80 50

Instrukcja szkodowa

Instrukcja postępowania 

roszczenie pacjenta o nieudzielenie lub nienależyte udzielenie świadczenia medycznego, instrukcja dla lekarzy i lekarzy dentystów

Krok I

bezwarunkowo wymagać od poszkodowanego lub pełnomocnika poszkodowanego pisemnego zgłoszenia roszczenia.

Krok II

jeżeli masz wykupione ubezpieczenie ochrony prawnej lub objęty jesteś wsparciem prawnym np. organizowanym przez Izbę Lekarską niezwłocznie skontaktuj się z Ubezpieczycielem lub Izbą w celu ustalenia dalszego trybu postepowania.

Krok III

niezwłocznie zawiadomić swojego Ubezpieczyciela u którego zawarte jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – dane kontaktowe, formy zgłoszenia szkody zazwyczaj są umieszczone na ogólnodostępnych stronach każdego Ubezpieczyciela.

Krok IV

bezwarunkowo współpracuj z swoim ubezpieczycielem odpowiadając na jego korespondencje oraz postępuj zgodnie z jego wytycznymi lub zaleceniami, udzielaj wyczerpujących wyjaśnień.

Krok V

wszelką otrzymywaną od poszkodowanego lub jego pełnomocnika korespondencje dotyczącą roszczenia niezwłocznie przesyłaj do swojego Ubezpieczyciela, w szczególności wezwania, pozwy sądowe, orzeczenia, wyroki sądu, itd.

Ważne

  • w trakcie prowadzenie postepowania likwidacyjnego, nie prowadź samodzielnej korespondencji w sprawie roszczenia, wszystko konsultuj z ubezpieczycielem.
  • bez konsultacji i pisemnej zgody ubezpieczyciela nie możesz poszkodowanemu składać żadnych przyrzeczeń lub oświadczeń.
  • korespondencje z ubezpieczycielem prowadź w formie pisemnej umożliwiającej udokumentowanie wykonanych działań tj. poczta, e-mail.
  • ubezpieczyciel może ale nie musi uczestniczyć w postepowaniu sądowym.
  • poszkodowany może bezpośrednio zgłosić roszczenie do ubezpieczyciela, wówczas to ubezpieczyciel będzie z Tobą w kontakcie w celu potwierdzenia okoliczności zdarzenia, współpracuj z ubezpieczycielem.
  • jeżeli ubezpieczyciel w toku prowadzenia postepowania likwidacyjnego stwierdzi brak Twojej odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie, wówczas nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania chyba że postępowanie sądowe i prawomocny wyrok orzeknie Twoją winne.
  • w przypadku zdarzenia mogącego spowodować powstanie roszczenia, skontaktuj się z Ubezpieczycielem lub APRIL Polska Medbroker.

Pamiętaj

W przypadku niezawiadomienia Ubezpieczyciela lub braku współpracy z Ubezpieczycielem, Ubezpieczyciel może uwolnić się od odpowiedzialności lub zmniejszyć świadczenie.

 W przapadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z APRIL Polska Medbroker

 Dane kontaktowe do Centrum Informacji Prawnej APRIL Polska Medbroker

od poniedziałku do niedzieli, w godz. 9 – 21, 
pod numerem telefonu +48 (22) 568-98-97 
adresem e-mail: lex@coris.com.pl oraz medbroker@coris.pl.

Data publikacji: 2014-12-05 10:03:46