Dbamy o Twój spokój
tel. +48 22 295 80 50

Zawieranie ubezpieczeń

W celu zawarcia ubezpieczenia w ramach PRWANIK DLA LEKARZA należy:

 1. SKONTAKTOWAĆ SIĘ  Z APRIL Polska Medbroker sp. z o. o.

  • osobiście w siedzibie APRIL Polska Medbroker sp. z o. o.  ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, lub w Punkcie obsługi Lekarza APRIL Polska Medbroker sp. z o. o.            ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa
  • telefonicznie nr tel. + 48 22 295 80 50,22 295 80 51  fax. + 48 22 295 80 52
  • e-mailem: lekarz.medbroker@pl.april.com

 2. W przypadku gdy lekarz nie jest klientem APRIL Polska Medbroker Sp. z o.o., niezbędne jest dodatkowo wypełnienie i przesłanie pełnomocnictwa

Wzór pełnomocnictwa do pobrania

 3OPŁACENIE SKŁADKI W WYSOKOŚCI WŁAŚCIWEJ DLA WYBRANEGO WARIANTU UBEZPIECZENIA

Składka płatna przelewem po otrzymaniu polisy pocztą e-mail, na konto wskazane w certyfikacie, w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej

4.OTRZYMANIE DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIA

Certyfikat jest wysyłanay pocztą e-mail na wskazny adres Lekarza, lub pocztą tradycyjną na wniosek ubezpieczonego Lekarza .

Data publikacji: 2014-12-05 12:58:27