Dbamy o Twój spokój
tel. +48 22 295 80 50

Zawieranie ubezpieczenia

W celu zawarcia ubezpieczenia na warunkach Programu HIV/WZW należy:

Dla lekarzy obsługiwanych dotychczas przez APRIL Polska Medbroker, w przypadku wznowienia ubezpieczeń, lub chęci zawarcia  nowych ubezpieczeń, możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia przez: tel.: (22) 295 80 50, lub e-mail: lekarz.medbroker@pl.april.com, lub zgodnie z poniższą procedurą.

1. ZLECENIE/PEŁNOMOCNICTWO

Możliwości pozyskania zlecenia:

  1. wydrukowanie z niniejszej strony Zlecenie/Pełnomocnictwo
  2. pobranie druku zlecenia/pełnomocnictwa w siedzibie APRIL Polska Medbroker Sp. z o.o., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, Polska, tel. +48 22 295 80 50, 295 80 51 fax: +48 22 295 80 52; e-mail: centrala.medbroker@pl.april.com

          lub w Punkcie obsługi Lekarza APRIL Polska Medbroker sp. z o. o. ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa, tel.  tel. 508 504 318;                        508 725  727

2. MOŻLIWOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA

  • osobiście w siedzibie APRIL Polska Medbroker sp. z o. o.  ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, lub w Punkcie obsługi Lekarza APRIL Polska Medbroker sp. z o. o. ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa
  • telefonicznie nr tel. + 48 22 295 80 50, 295 80 51 fax. + 48 22 295 80 52,  tel. 508 504 318; 508 725 727
  • e-mailem: lekarz.medbroker@pl.april.com

3. OPŁACANIE SKŁADKI W WYSOKOSCI WŁAŚCIWEJ DLA WYBRANEGO WARIANTU UBEZPIECZENIA

Składka płatna przelewem po otrzymaniu polisy pocztą e-mail bezpośrednio na konto PZU, w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej

4. DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW

  • e-mailem lekarz.medbroker@pl.april.com
  • faks +48 22 295 80 52
  • pocztą
  • bezpośrednio w siedzibie APRIL Polska Medbroker - ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa lub w Punkcie obsługi Lekarza APRIL Polska Medbroker sp. z o. o. ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa

5.OTRZYMANIE DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIA

Polisa jest wysyłana pocztą e-mail na wskazny adres Lekarza, lub pocztą tradycyjną na wniosek ubezpieczonego Lekarza .

Dokumenty do pobrania:

Data publikacji: 2016-02-12 08:26:48