Dbamy o Twój spokój
tel. +48 22 295 80 50

Postanowienia szczególne w zakresie administrowania danymi osobowymi, Klauzula 01 – RODO

Procedura rozszerzenia ubezpieczenia o Klauzulę 01 – postanowienia szczególne w zakresie administrowania danymi osobowymi

Po zapoznaniu się z Warunkami ubezpieczenia Ochrony Prawnej oraz Klauzulą 01 postępuj zgodnie poniższą instrukcją.

 1. Wypełnij deklarację - dokument do pobrania poniżej
 2. Jeżeli nie jesteś klientem APRIL Polska Medbroker, wypełnij pełnomocnictwo – dokument do pobrania poniżej
 3. Podpisany skan deklaracji i pełnomocnictwa, prześlij na adres: lekarz.medbroker@pl.april.com
 4. Oryginał deklaracji prześlij pocztą na adres:
  APRIL Polska Medbroker Sp. z o. o.
  ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa
  lub
  Dostarcz do siedziby APRIL Polska Medbroker ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa lub do Oddziału APRIL Polska Medbroker ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa
 5. W terminie do 10 dni od daty przesłania skanu deklaracji, zostanie na wskazany adres email, przesłany link aktywacyjny do strony www, w celu odbycia szkolenia i uzyskania zaświadczenia, uprawniającego do bez składkowego rozszerzenia ubezpieczenia o Klauzule 01.
 6. Szkolenie o którym mowa w pkt 5, powinno się odbyć w ciągu 90 dni od daty otrzymania linku do strony www.
 7. Uzyskane zaświadczenie o odbyciu szkolenia, należy przesłać na adres: szkolenia@dalfi.pl, w celu zachowania uprawnienia do bez składkowego rozszerzenia ubezpieczenia Ochrony Prawnej o Klauzule 01.

Załączniki:

Deklaracja do zawarcia ubezpieczenia

Treść Klauzuli 01 – postanowienia szczególne w zakresie administrowania danymi osobowymi do Umowy Generalnej z dnia 5 grudnia 2012r. - program PRAWNIK DLA LEKARZA

Pełnomocnictwo

Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Informacje o szkoleniu

Data publikacji: 2018-05-24 09:04:19