Dbamy o Twój spokój
tel. +48 22 295 80 50

Ochrona Prawna dla Fizjoterapeuty, Pielęgniarki

INFORMACJE OGÓLNE

WARIANT I - UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ ŻYCIA ZAWODOWEGO PIELĘGNIARKI I FIZJOTERAPEUTY

  • Ochrona prawna w postępowaniu cywilnym w razie skierowania przeciwko Ubezpieczonemu powództwa o zapłatę odszkodowania za szkodę wyrządzoną nienależytym wykonaniem świadczeń medycznych
  • Ochrona prawna i asysta prawna w związku z dochodzeniem własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych,
  • Ochrona prawna w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Asysta Prawna

WARIANT II - UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ ŻYCIA ZAWODOWEGO (ZAKRES WARIANTU I) ORAZ W ŻYCIU PRYWATNYM PIELĘGNIARKI I FIZJOTERAPEUTY

  • Ochrona prawna prawa pracy
  • Ochrona prawna ubezpieczeń społecznych
  • Ochrona prawna posiadacza pojazdów mechanicznych

 

 REKOMPENSOWANE KOSZTY 

Data publikacji: 2019-11-28 09:12:23