Dbamy o Twój spokój
tel. +48 22 295 80 50

Kontakt

APRIL Polska Medbroker Sp. z o. o.
00-833 Warszawa
ul. Sienna 73 (budynek Sienna Center)
tel. +48 22 295-80-50
tel. +48 22 295-80-51
fax +48 22 295-80-52

Formularz kontaktowy

Czekaj...
Imię i nazwisko:
Telefon:
Email:
Wiadomość:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez April Polska Medbroker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, , posiadająca nr NIP 5242418444, nr Regon 017495764, nr KRS 0000096287, moich w/w danych osobowych, dla celów umożliwienia kontaktu ze mną i w związku z prowadzoną działalnością spółki April Polska Medbroker.

Obowiązek informacyjny
Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że:

 • 1) W momencie przekazania przeze mnie moich danych osobowych do April Polska Medbroker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyżej wymieniona spółka stanie się administratorem danych osobowych (dalej w treści „ADO”);
 • 2) ADO umożliwia bezpośredni kontakt za pomocą e-mail: medbroker.dane@pl.april.com lub drogą pocztową na adres: 00-833 Warszawa ul. Sienna 73; ADO powołał również Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość email na adres: medbroker.dane@pl.april.com
 • 3) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu umożliwienia kontaktu ze mną w związku z działalnością spółki April Polska Medbroker. Podstawą przetwarzania moich danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)
 • 4) Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże rozumiem, że odmowa ich podania uniemożliwi realizację celu o którym mowa w ust. 3; w każdej chwili przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • 5) Moje dane osobowe, z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych, będą ujawniane:
  • a) partnerom ADO którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych;
  • c) pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO;
  • d) podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług technicznych, technologicznych i organizacyjnych, także dostawcom usług prawnych, finansowych i doradczych umożliwiających ADO świadczenie usług w tym dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą
 • 6) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • 7) Moje dane będą przechowywane przez ADO przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3;
 • 8) Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe;
 • 9) W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • 10) Wobec mojej osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym moje dane nie będą podlegały profilowaniu;
 • 11) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Data publikacji: 2014-10-14 06:56:19